Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Nes
8290 SKUTVIK
Org.nr 998260965
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamarøy Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke 8,8
Nasjonalt 7,1 4,0
Lesing, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke 5,5
Nasjonalt 7,4 4,4 4,7
Regning, fritatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke 5,5
Nasjonalt 6,2 3,8 4,3
Engelsk, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat) 25,0
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke 4,4
Nasjonalt 3,8 1,8
Lesing, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke
Nasjonalt 3,9 2,2 2,7
Regning, ikke deltatt
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Hábmer - Hamarøy kommune
Nordland fylke 1,1
Nasjonalt 3,6 2,2 2,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no