Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hamar kommune
Kommunenr 3403
Alle grunnskoler med adresse i Hamar kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 7,8
Lesing, fritatt 7,2
Regning, fritatt 3,6
Engelsk, ikke deltatt 0,6
Lesing, ikke deltatt 1,8
Regning, ikke deltatt 1,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no