Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hamar kommune
Kommunenr 3403
Alle grunnskoler med adresse i Hamar kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 5,9
Lesing, fritatt 5,6 2,5
Regning, fritatt 4,1 1,9
Engelsk, ikke deltatt 1,2
Lesing, ikke deltatt 1,5 1,9
Regning, ikke deltatt 1,5 1,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no