Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hamar kommune
Kommunenr 3403
Alle grunnskoler med adresse i Hamar kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Ajer ungdomsskole
Børstad ungdomsskole
Ener ungdomsskole
Greveløkka skole
Hamar Montessori skole (privat)
Ingeberg skole
Lovisenberg skole 0,0 0,0 0,0
Lunden skole
Prestrud skole 13,6
Ridabu skole 15,8
Rollsløkken skole
Solvang skole
Storhamar skole
Wang Hamar AS (privat)
Lesing, fritatt
Ajer ungdomsskole
Børstad ungdomsskole
Ener ungdomsskole
Greveløkka skole
Hamar Montessori skole (privat)
Ingeberg skole 0,0 0,0 0,0
Lovisenberg skole 0,0 0,0 0,0
Lunden skole
Prestrud skole 15,3
Ridabu skole 15,8
Rollsløkken skole
Solvang skole
Storhamar skole
Wang Hamar AS (privat)
Regning, fritatt
Ajer ungdomsskole
Børstad ungdomsskole
Ener ungdomsskole
Greveløkka skole
Hamar Montessori skole (privat)
Ingeberg skole 0,0 0,0 0,0
Lovisenberg skole 0,0 0,0 0,0
Lunden skole
Prestrud skole 15,3
Ridabu skole 15,8
Rollsløkken skole 12,2
Solvang skole
Storhamar skole
Wang Hamar AS (privat)
Engelsk, ikke deltatt
Ajer ungdomsskole
Børstad ungdomsskole
Ener ungdomsskole
Greveløkka skole
Hamar Montessori skole (privat)
Ingeberg skole
Lovisenberg skole 0,0 0,0 0,0
Lunden skole
Prestrud skole
Ridabu skole
Rollsløkken skole
Solvang skole
Storhamar skole
Wang Hamar AS (privat)
Lesing, ikke deltatt
Ajer ungdomsskole
Børstad ungdomsskole
Ener ungdomsskole
Greveløkka skole
Hamar Montessori skole (privat)
Ingeberg skole 0,0 0,0 0,0
Lovisenberg skole 0,0 0,0 0,0
Lunden skole
Prestrud skole
Ridabu skole
Rollsløkken skole
Solvang skole
Storhamar skole
Wang Hamar AS (privat)
Regning, ikke deltatt
Ajer ungdomsskole
Børstad ungdomsskole
Ener ungdomsskole
Greveløkka skole
Hamar Montessori skole (privat)
Ingeberg skole 0,0 0,0 0,0
Lovisenberg skole 0,0 0,0 0,0
Lunden skole
Prestrud skole
Ridabu skole
Rollsløkken skole
Solvang skole
Storhamar skole
Wang Hamar AS (privat)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no