Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hamar kommune
Kommunenr 3403
Alle grunnskoler med adresse i Hamar kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Ajer ungdomsskole
Børstad ungdomsskole
Ener ungdomsskole
Greveløkka skole 0,0 0,0
Hamar Montessori skole (privat) 0,0 0,0 0,0
Ingeberg skole 0,0
Lovisenberg skole 0,0 0,0
Lunden skole 0,0
Prestrud skole
Ridabu skole 0,0
Rollsløkken skole 0,0
Solvang skole 0,0 0,0
Storhamar skole 0,0 0,0 0,0
Wang Hamar AS (privat)
Lesing, fritatt
Ajer ungdomsskole
Børstad ungdomsskole
Ener ungdomsskole
Greveløkka skole 0,0 0,0
Hamar Montessori skole (privat) 0,0 0,0
Ingeberg skole 0,0 0,0
Lovisenberg skole 0,0 0,0
Lunden skole 0,0
Prestrud skole
Ridabu skole 0,0
Rollsløkken skole 0,0
Solvang skole 0,0 0,0 0,0
Storhamar skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Wang Hamar AS (privat)
Regning, fritatt
Ajer ungdomsskole
Børstad ungdomsskole
Ener ungdomsskole
Greveløkka skole 0,0 0,0
Hamar Montessori skole (privat) 0,0 0,0 0,0
Ingeberg skole 0,0 0,0
Lovisenberg skole 0,0 0,0
Lunden skole 0,0
Prestrud skole
Ridabu skole 0,0
Rollsløkken skole 0,0
Solvang skole 0,0 0,0 0,0
Storhamar skole 0,0 0,0 0,0
Wang Hamar AS (privat)
Engelsk, ikke deltatt
Ajer ungdomsskole
Børstad ungdomsskole
Ener ungdomsskole
Greveløkka skole 0,0 0,0
Hamar Montessori skole (privat)
Ingeberg skole 0,0
Lovisenberg skole 0,0 0,0
Lunden skole 7,1
Prestrud skole
Ridabu skole 15,8
Rollsløkken skole 0,0
Solvang skole 0,0 0,0
Storhamar skole 0,0 0,0 0,0
Wang Hamar AS (privat)
Lesing, ikke deltatt
Ajer ungdomsskole
Børstad ungdomsskole
Ener ungdomsskole
Greveløkka skole 0,0 9,1
Hamar Montessori skole (privat)
Ingeberg skole 0,0 0,0
Lovisenberg skole 0,0 0,0
Lunden skole 0,0
Prestrud skole
Ridabu skole 10,5
Rollsløkken skole 0,0
Solvang skole 0,0 0,0 0,0
Storhamar skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Wang Hamar AS (privat)
Regning, ikke deltatt
Ajer ungdomsskole
Børstad ungdomsskole
Ener ungdomsskole
Greveløkka skole 0,0 0,0
Hamar Montessori skole (privat) 0,0
Ingeberg skole 0,0 0,0
Lovisenberg skole 0,0 0,0
Lunden skole 0,0
Prestrud skole
Ridabu skole 10,5
Rollsløkken skole 4,0
Solvang skole 0,0 0,0 0,0
Storhamar skole 5,3 0,0 0,0
Wang Hamar AS (privat)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no