Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hamar kommune
Kommunenr 0403
Alle grunnskoler med adresse i Hamar kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 5,0 6,6
Lesing, fritatt 3,5 3,9
Regning, fritatt 3,9
Engelsk, ikke deltatt
Lesing, ikke deltatt 8,4 0,3
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no