Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Hamar kommune
Kommunenr 0403
Alle grunnskoler med adresse i Hamar kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Hamar kommune 3,8 3,7 4,9 6,4 8,1
Hedmark fylke 4,5 4,7 5,7 5,8 5,9
Nasjonalt 4,4 4,9 5,5 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Hamar kommune 3,5 3,4 3,7 5,4 8,7
Hedmark fylke 4,6 4,5 5,5 5,4 6,7
Nasjonalt 4,9 4,9 5,5 5,9 6,1
Regning, fritatt
Hamar kommune 2,8 3,4 3,7 4,8 9,2
Hedmark fylke 3,6 4,1 4,9 4,5 5,6
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,2
Engelsk, ikke deltatt
Hamar kommune 1,9 0,0 0,9 0,6 0,3
Hedmark fylke 2,4 1,5 1,3 1,7 2,5
Nasjonalt 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Lesing, ikke deltatt
Hamar kommune 8,5 0,3 0,9 0,6 0,8
Hedmark fylke 8,7 1,4 0,7 1,8 2,2
Nasjonalt 3,0 1,5 1,3 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt
Hamar kommune 3,8 0,9 0,3 0,6
Hedmark fylke 2,1 1,6 1,3 1,4 2,1
Nasjonalt 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no