Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Halmstad skole
Skoleveien 4C
1580 RYGGE
Org.nr 975280756
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Halmstad skole 0,0 0,0 0,0
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 5,7 7,0 4,4
Lesing, fritatt
Halmstad skole 0,0 0,0 0,0
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 5,9 7,3 4,4
Regning, fritatt
Halmstad skole 0,0 0,0 0,0
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 5,0 5,8 4,1
Engelsk, ikke deltatt
Halmstad skole 7,3 4,5 10,5
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 1,3 1,6 1,0
Lesing, ikke deltatt
Halmstad skole 7,5 0,0 16,7
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 1,1 1,3 0,8
Regning, ikke deltatt
Halmstad skole 2,6 0,0 5,9
Moss kommune
Viken fylke
Nasjonalt 1,1 1,2 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no