Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Kommunenr 2011
Alle grunnskoler med adresse i Guovdageaidnu - Kautokeino kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 0,0
Lesing, fritatt 0,0 0,0 0,0 0,0
Regning, fritatt 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt 2,8
Lesing, ikke deltatt 100,0 100,0 50,0 0,0
Regning, ikke deltatt 3,1 6,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no