Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Grue kommune
Kommunenr 0423
Alle grunnskoler med adresse i Grue kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 0,0 12,5
Lesing, fritatt 0,0 10,6
Regning, fritatt 0,0 12,8
Engelsk, ikke deltatt 9,1
Lesing, ikke deltatt 21,2 8,5
Regning, ikke deltatt 18,2 4,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no