Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Grue kommune
Kommunenr 0423
Alle grunnskoler med adresse i Grue kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Grue kommune 0,0 15,2 11,9 0,0
Hedmark fylke 4,5 4,7 5,7 5,8 5,9
Nasjonalt 4,4 4,9 5,5 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Grue kommune 15,2 0,0
Hedmark fylke 4,6 4,5 5,5 5,4 6,7
Nasjonalt 4,9 4,9 5,5 5,9 6,1
Regning, fritatt
Grue kommune 0,0 15,2 0,0
Hedmark fylke 3,6 4,1 4,9 4,5 5,6
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,2
Engelsk, ikke deltatt
Grue kommune 4,2 7,1 9,1
Hedmark fylke 2,4 1,5 1,3 1,7 2,5
Nasjonalt 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Lesing, ikke deltatt
Grue kommune 21,2
Hedmark fylke 8,7 1,4 0,7 1,8 2,2
Nasjonalt 3,0 1,5 1,3 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt
Grue kommune 8,3 18,2
Hedmark fylke 2,1 1,6 1,3 1,4 2,1
Nasjonalt 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no