Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Gran kommune
Kommunenr 3446
Alle grunnskoler med adresse i Gran kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 5,9
Lesing, fritatt 5,3 2,8
Regning, fritatt 4,7 2,8
Engelsk, ikke deltatt 1,2
Lesing, ikke deltatt 2,4 0,6
Regning, ikke deltatt 2,4 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no