Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Gran kommune
Kommunenr 3446
Alle grunnskoler med adresse i Gran kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 5,8 3,3 6,9 7,4 5,9
Lesing, fritatt 4,6 3,3 6,4 7,4 5,3
Regning, fritatt 2,9 3,3 7,5 6,8 4,7
Engelsk, ikke deltatt 5,2 0,7 1,2 0,7 1,2
Lesing, ikke deltatt 4,0 0,6 2,4
Regning, ikke deltatt 5,8 0,6 2,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no