Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Gran kommune
Kommunenr 3446
Alle grunnskoler med adresse i Gran kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt 4,2
Lesing, fritatt 3,6
Regning, fritatt 3,6 0,0
Engelsk, ikke deltatt 1,2
Lesing, ikke deltatt 0,6
Regning, ikke deltatt 2,4 0,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no