Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Gran kommune
Kommunenr 3446
Alle grunnskoler med adresse i Gran kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Bjoneroa skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 0,0 0,0
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jaren skole 0,0
Moen skole 0,0
Sanne skole 0,0 0,0
Trintom skole 14,3
Lesing, fritatt
Bjoneroa skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Brandbu barneskole 0,0
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 0,0 0,0
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jaren skole 0,0
Moen skole 0,0 0,0
Sanne skole 0,0 0,0
Trintom skole 14,3
Regning, fritatt
Bjoneroa skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brandbu barneskole 0,0 0,0
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 0,0 0,0 0,0
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jaren skole 0,0 0,0
Moen skole 0,0 0,0
Sanne skole 0,0 0,0
Trintom skole 14,3
Engelsk, ikke deltatt
Bjoneroa skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 0,0 0,0
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 45,5 14,3 10,0 14,3 0,0
Jaren skole 0,0
Moen skole 7,7
Sanne skole 0,0 0,0
Trintom skole 0,0
Lesing, ikke deltatt
Bjoneroa skole 0,0 12,5
Brandbu barneskole 7,7
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 0,0 0,0
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 27,3 0,0 0,0
Jaren skole 0,0
Moen skole 0,0 0,0
Sanne skole 0,0 0,0
Trintom skole 0,0
Regning, ikke deltatt
Bjoneroa skole 0,0 0,0
Brandbu barneskole 9,6 0,0
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 0,0 0,0 0,0
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 27,3 33,3
Jaren skole 10,5 0,0
Moen skole 0,0 0,0
Sanne skole 0,0 0,0
Trintom skole 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no