Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Skolevegen 24
6480 AUKRA
Org.nr 975289923
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aukra kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Aukra kommune 16,3 13,8
Møre og Romsdal fylke 4,9 4,9 6,8 7,3 7,7
Nasjonalt 4,4 4,9 5,5 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 18,4
Aukra kommune 16,3 12,1
Møre og Romsdal fylke 5,2 4,9 6,8 7,5 8,1
Nasjonalt 4,9 4,9 5,5 5,9 6,1
Regning, fritatt
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Aukra kommune 14,3 13,8
Møre og Romsdal fylke 3,8 4,1 5,5 6,1 6,7
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,2
Engelsk, ikke deltatt
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 0,0
Aukra kommune 2,0
Møre og Romsdal fylke 1,1 0,9 1,0 0,5 0,5
Nasjonalt 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Lesing, ikke deltatt
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 0,0
Aukra kommune 2,0 0,0
Møre og Romsdal fylke 1,0 1,2 0,8 0,6 0,4
Nasjonalt 3,0 1,5 1,3 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 0,0
Aukra kommune
Møre og Romsdal fylke 0,9 1,1 0,8 0,7 0,4
Nasjonalt 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no