Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Gloppen kommune
Kommunenr 1445
Alle grunnskoler med adresse i Gloppen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 7,1 7,7 7,7 6,1
Lesing, fritatt 7,1
Regning, fritatt
Engelsk, ikke deltatt 1,0 1,5 1,3 1,2
Lesing, ikke deltatt 2,0
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no