Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Gjøklep ungdomsskole
Vesthøyveien 7a
3085 HOLMESTRAND
Org.nr 974542714
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Holmestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 4,7
Lesing, fritatt 7,4
Regning, fritatt 4,6 5,7
Engelsk, ikke deltatt
Lesing, ikke deltatt 1,9
Regning, ikke deltatt 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no