Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Gjesvær skole (utgått)
Walsøenesvn 2
9765 GJESVÆR
Org.nr 975279987
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Gjesvær skole (utgått) 0,0
Nordkapp kommune 0,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Nasjonalt 5,9 3,8
Lesing, fritatt
Gjesvær skole (utgått) 0,0
Nordkapp kommune 0,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Nasjonalt 6,0 3,6 3,8
Regning, fritatt
Gjesvær skole (utgått) 0,0
Nordkapp kommune 0,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Nasjonalt 5,1 3,4 3,5
Engelsk, ikke deltatt
Gjesvær skole (utgått) 0,0
Nordkapp kommune 15,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,4
Nasjonalt 1,2 1,3
Lesing, ikke deltatt
Gjesvær skole (utgått) 0,0
Nordkapp kommune 6,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1,9 2,2
Nasjonalt 1,0 1,0 1,6
Regning, ikke deltatt
Gjesvær skole (utgått) 0,0
Nordkapp kommune 3,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1,9
Nasjonalt 1,1 1,1 1,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no