Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Gjerdrum kommune
Kommunenr 0234
Alle grunnskoler med adresse i Gjerdrum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 8,8 6,0
Lesing, fritatt 6,5 5,9
Regning, fritatt
Engelsk, ikke deltatt 1,0
Lesing, ikke deltatt 3,3
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no