Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Gausdal kommune
Kommunenr 3441
Alle grunnskoler med adresse i Gausdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 10,0
Lesing, fritatt
Regning, fritatt 0,0 10,0
Engelsk, ikke deltatt 1,4
Lesing, ikke deltatt
Regning, ikke deltatt 1,4 1,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no