Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Fyresdal kommune
Kommunenr 3823
Alle grunnskoler med adresse i Fyresdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Engelsk, fritatt 36,8
Lesing, fritatt 26,3
Regning, fritatt 42,1
Engelsk, ikke deltatt 5,3
Lesing, ikke deltatt 5,3
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no