Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Fyresdal kommune
Kommunenr 3823
Alle grunnskoler med adresse i Fyresdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 0,0 27,8 36,8
Lesing, fritatt 26,3
Regning, fritatt 42,1
Engelsk, ikke deltatt 15,8 5,3
Lesing, ikke deltatt 5,3
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no