Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Frøya kommune
Kommunenr 5014
Alle grunnskoler med adresse i Frøya kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Lesing, fritatt 8,9 17,1
Regning, fritatt 17,1
Engelsk, ikke deltatt
Lesing, ikke deltatt 2,9
Regning, ikke deltatt 2,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no