Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Frøya kommune
Kommunenr 5014
Alle grunnskoler med adresse i Frøya kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 0,0
Lesing, fritatt
Regning, fritatt 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt 9,5
Lesing, ikke deltatt
Regning, ikke deltatt 9,5 3,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no