Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Frøya kommune
Kommunenr 5014
Alle grunnskoler med adresse i Frøya kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Frøya kommune 0,0
Trøndelag fylke 7,3 7,4 7,0
Nasjonalt 6,2 6,7 7,0 7,3 6,8
Lesing, fritatt
Frøya kommune
Trøndelag fylke 7,5 7,6 7,0
Nasjonalt 6,2 6,8 7,3 7,5 7,2
Regning, fritatt
Frøya kommune
Trøndelag fylke 5,9 5,8 5,3
Nasjonalt 5,0 5,6 5,9 6,0 5,7
Engelsk, ikke deltatt
Frøya kommune 2,8
Trøndelag fylke 1,1 1,9 2,3
Nasjonalt 2,0 1,7 1,7 1,5 1,7
Lesing, ikke deltatt
Frøya kommune
Trøndelag fylke 1,2 1,7 2,6
Nasjonalt 1,9 1,5 1,4 1,3 1,7
Regning, ikke deltatt
Frøya kommune
Trøndelag fylke 0,7 1,8 2,8
Nasjonalt 1,9 1,5 1,3 1,3 1,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no