Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Fræna kommune (utgått)
Kommunenr 1548
Kun utgåtte skoler med adresse i Fræna kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 8,8 9,7 11,5
Lesing, fritatt 10,3 9,7 12,5
Regning, fritatt 9,6 7,3 7,7
Engelsk, ikke deltatt 0,8
Lesing, ikke deltatt 1,5 1,0
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no