Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule
Liane 1
4164 FOGN
Org.nr 975275345
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 0,0 0,0 0,0
Stavanger kommune 4,7
Rogaland fylke 3,8 4,0 5,4 5,4
Nasjonalt 4,4 4,9 5,4 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 0,0 0,0 0,0
Stavanger kommune 5,3 5,5 6,3
Rogaland fylke 4,6 4,1 4,2 5,6 5,3
Nasjonalt 4,9 4,9 5,4 5,9 6,0
Regning, fritatt
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 0,0 0,0 0,0
Stavanger kommune 4,4 5,9
Rogaland fylke 3,2 3,4 4,7 5,1
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,1
Engelsk, ikke deltatt
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 0,0 0,0 0,0
Stavanger kommune 0,9
Rogaland fylke 1,6 1,5 0,8 1,2
Nasjonalt 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2
Lesing, ikke deltatt
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 0,0 0,0 0,0
Stavanger kommune 0,6
Rogaland fylke 1,5 1,2 1,4 1,1
Nasjonalt 2,9 1,4 1,2 1,1 1,0
Regning, ikke deltatt
Fogn oppvekstsenter - Avdeling skule 0,0 0,0 0,0
Stavanger kommune
Rogaland fylke 1,6 1,4 1,1
Nasjonalt 1,8 1,5 1,2 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no