Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Fitjar kommune
Kommunenr 4615
Alle grunnskoler med adresse i Fitjar kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Fitjar kommune 11,9 0,0 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 4,4 4,9 5,5 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Fitjar kommune 11,9 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 4,9 4,9 5,5 5,9 6,1
Regning, fritatt
Fitjar kommune 0,0 0,0 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,2
Engelsk, ikke deltatt
Fitjar kommune 2,4 2,1 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Lesing, ikke deltatt
Fitjar kommune 0,0 2,6
Vestland fylke
Nasjonalt 3,0 1,5 1,3 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt
Fitjar kommune 6,7 0,0 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no