Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke
Alle grunnskoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 4,0 4,3 7,3 10,1 9,2
Lesing, fritatt 4,5 6,4 7,7 9,4 10,6
Regning, fritatt 4,9 4,0 5,5 8,1 8,6
Engelsk, ikke deltatt 3,3 4,1 0,6 0,7 1,2
Lesing, ikke deltatt 4,0 5,4 1,0 0,5 0,8
Regning, ikke deltatt 2,6 4,6 0,7 1,5 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no