Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Fet kommune
Kommunenr 0227
Alle grunnskoler med adresse i Fet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Engelsk, fritatt 3,9 4,7 3,1 4,3
Lesing, fritatt 3,8 4,7 4,3
Regning, fritatt 3,1
Engelsk, ikke deltatt 0,0 3,1 3,1 0,6
Lesing, ikke deltatt 1,5 1,6 0,6
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no