Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Fedje kommune
Kommunenr 4633
Alle grunnskoler med adresse i Fedje kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Fedje kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 5,9 7,3 4,4
Lesing, fritatt
Fedje kommune 0,0 0,0 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 6,1 7,5 4,6
Regning, fritatt
Fedje kommune 0,0 0,0 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 5,2 6,0 4,2
Engelsk, ikke deltatt
Fedje kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 1,2 1,5 1,0
Lesing, ikke deltatt
Fedje kommune 0,0 0,0 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 1,1 1,3 0,8
Regning, ikke deltatt
Fedje kommune 0,0 0,0 0,0
Vestland fylke
Nasjonalt 1,1 1,3 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no