Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Fedje kommune
Kommunenr 4633
Alle grunnskoler med adresse i Fedje kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Alver kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune 5,4 7,6 3,1
Aurland kommune
Austevoll kommune 10,5
Austrheim kommune
Bergen kommune 5,0 6,2 3,8
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 0,0 0,0 0,0
Bømlo kommune 7,3
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune 8,7
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Kinn kommune
Kvam kommune 15,1
Kvinnherad kommune 7,9 9,3 6,4
Luster kommune
Lærdal kommune
Masfjorden kommune 0,0 0,0 0,0
Modalen kommune 0,0 0,0
Osterøy kommune
Samnanger kommune
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 3,1
Stryn kommune 7,2
Sunnfjord kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 17,5
Vik kommune 0,0 0,0 0,0
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 0,0 0,0 0,0
Lesing, fritatt
Alver kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune 5,6 8,0 3,0
Aurland kommune
Austevoll kommune 12,6
Austrheim kommune
Bergen kommune 5,1 6,1 4,2
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 0,0 0,0 0,0
Bømlo kommune 7,3
Eidfjord kommune
Etne kommune 0,0 0,0 0,0
Fedje kommune 0,0 0,0 0,0
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune 8,7
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Kinn kommune
Kvam kommune 14,0
Kvinnherad kommune 7,9 9,3 6,4
Luster kommune
Lærdal kommune
Masfjorden kommune 0,0 0,0 0,0
Modalen kommune 0,0 0,0
Osterøy kommune
Samnanger kommune
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune 3,5
Stryn kommune 7,2
Sunnfjord kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune 13,9
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 17,5
Vik kommune 0,0 0,0 0,0
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 0,0 0,0 0,0
Regning, fritatt
Alver kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune 4,6 6,0 3,1
Aurland kommune
Austevoll kommune 10,5
Austrheim kommune
Bergen kommune 4,3 4,9 3,6
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 0,0 0,0 0,0
Bømlo kommune 5,7
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune 0,0 0,0 0,0
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune 8,7
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Kinn kommune
Kvam kommune 10,1
Kvinnherad kommune 5,5
Luster kommune
Lærdal kommune
Masfjorden kommune 0,0 0,0 0,0
Modalen kommune 0,0 0,0
Osterøy kommune
Samnanger kommune
Sogndal kommune
Solund kommune 0,0 0,0
Stad kommune
Stord kommune 2,1
Stryn kommune 7,1
Sunnfjord kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune 13,9
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 12,3
Vik kommune 0,0 0,0 0,0
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 0,0 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt
Alver kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune 0,6
Aurland kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 0,7 0,8 0,7
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 0,0 0,0 0,0
Bømlo kommune 1,6
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Kinn kommune
Kvam kommune 2,3
Kvinnherad kommune 1,8 2,3 1,3
Luster kommune
Lærdal kommune
Masfjorden kommune 3,7 6,3 0,0
Modalen kommune 0,0 0,0
Osterøy kommune
Samnanger kommune
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune
Stryn kommune
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 1,8
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 1,8
Vik kommune 0,0 0,0 0,0
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 0,0 0,0 0,0
Lesing, ikke deltatt
Alver kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune 0,2
Aurland kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 0,5 0,4 0,6
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 3,0 0,0 7,1
Bømlo kommune 0,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 0,0 0,0 0,0
Fedje kommune 0,0 0,0 0,0
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Kinn kommune
Kvam kommune 4,7
Kvinnherad kommune 1,2 1,2 1,3
Luster kommune
Lærdal kommune
Masfjorden kommune 3,7 6,3 0,0
Modalen kommune 0,0 0,0
Osterøy kommune
Samnanger kommune
Sogndal kommune
Solund kommune
Stad kommune
Stord kommune
Stryn kommune
Sunnfjord kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune 2,8
Ullensvang kommune
Ulvik kommune 25,0
Vaksdal kommune
Vik kommune 0,0 0,0 0,0
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 0,0 0,0 0,0
Regning, ikke deltatt
Alver kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune 0,2
Aurland kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 0,6 0,6 0,5
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 3,0 0,0 7,1
Bømlo kommune 1,0
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune 0,0 0,0 0,0
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Gloppen kommune
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Kinn kommune
Kvam kommune 2,2
Kvinnherad kommune 1,8
Luster kommune 3,4
Lærdal kommune
Masfjorden kommune 3,7 6,3 0,0
Modalen kommune 0,0 0,0
Osterøy kommune 2,0
Samnanger kommune
Sogndal kommune
Solund kommune 0,0 0,0
Stad kommune
Stord kommune
Stryn kommune
Sunnfjord kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune 2,8
Ullensvang kommune
Ulvik kommune 25,0
Vaksdal kommune
Vik kommune 2,8 0,0 5,0
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 0,0 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no