Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Fedje kommune
Kommunenr 4633
Alle grunnskoler med adresse i Fedje kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Fedje kommune 0,0 0,0
Vestland fylke 2,8
Nasjonalt 2,9 3,5 3,6 3,8 3,5
Lesing, fritatt
Fedje kommune 0,0 0,0
Vestland fylke 2,8
Nasjonalt 2,9 3,5 3,5 3,7 3,6
Regning, fritatt
Fedje kommune 0,0 0,0
Vestland fylke 2,6
Nasjonalt 2,7 3,3 3,3 3,4 3,3
Engelsk, ikke deltatt
Fedje kommune 14,3
Vestland fylke 4,1
Nasjonalt 1,5 1,5 1,4 1,4 2,0
Lesing, ikke deltatt
Fedje kommune 14,3 0,0
Vestland fylke 2,5
Nasjonalt 1,5 1,3 1,1 1,0 1,4
Regning, ikke deltatt
Fedje kommune 21,4
Vestland fylke 2,7
Nasjonalt 1,5 1,2 1,2 1,1 1,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no