Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Fauske - Fuosko kommune
Kommunenr 1841
Alle grunnskoler med adresse i Fauske - Fuosko kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 13,9 9,2 8,8
Lesing, fritatt 5,1 15,8 9,3 9,6
Regning, fritatt 13,9 7,4 10,5
Engelsk, ikke deltatt 2,8 1,8
Lesing, ikke deltatt 1,0 0,9 1,8
Regning, ikke deltatt 1,0 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no