Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Fagerlund skole (utgått)
Røysumslinna 2
2770 JAREN
Org.nr 975273822
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Gran kommune
Oppland fylke (utgått) 3,6
Nasjonalt 3,6 4,1 4,4 4,4 4,0
Lesing, fritatt
Gran kommune
Oppland fylke (utgått) 2,6
Nasjonalt 3,5 4,1 4,4 4,5 4,1
Regning, fritatt
Gran kommune 0,0 5,6
Oppland fylke (utgått) 2,0
Nasjonalt 3,2 3,9 4,1 4,2 4,0
Engelsk, ikke deltatt
Gran kommune
Oppland fylke (utgått) 1,4
Nasjonalt 1,3 1,1 1,0 0,9 1,3
Lesing, ikke deltatt
Gran kommune
Oppland fylke (utgått) 1,5
Nasjonalt 1,0 1,0 0,8 0,8 1,2
Regning, ikke deltatt
Gran kommune 5,6
Oppland fylke (utgått) 2,5
Nasjonalt 1,3 0,9 0,9 0,9 1,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no