Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 3811
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Alta kommune 10,5 15,9 5,2
Alver kommune 6,6 7,6 5,4
Askøy kommune 5,4 6,2 4,7
Bjørnafjorden kommune 4,2
Eidsvoll kommune 7,1 6,1 8,0
Elverum kommune 3,4
Færder kommune 6,7 9,2 4,0
Grimstad kommune 6,4 9,1 3,5
Harstad - Hárstták kommune 4,9 6,2 3,6
Holmestrand kommune 3,4
Horten kommune 5,2 6,2 4,3
Kongsberg kommune 4,5
Kristiansund kommune 12,6 16,2 9,6
Levanger kommune 3,4
Lier kommune 5,3
Lillehammer kommune 3,1
Lindesnes kommune 4,1 4,1 4,1
Narvik kommune 4,5
Nes kommune 6,0 8,8 3,4
Nittedal kommune 4,5 6,1 2,9
Rana kommune 3,5
Sola kommune 2,9
Stange kommune 6,5
Steinkjer kommune 8,0 9,8 6,0
Stjørdal kommune 6,8 8,6 5,1
Sunnfjord kommune 3,2
Ås kommune 3,9 3,8 4,1
Lesing, fritatt
Alta kommune 11,4 18,2 4,5
Alver kommune 7,1 8,0 5,9
Askøy kommune 5,6 6,6 4,7
Bjørnafjorden kommune 3,9
Eidsvoll kommune 7,1 6,7 7,5
Elverum kommune 3,4
Færder kommune 7,2 10,2 4,0
Grimstad kommune 6,4 9,1 3,5
Harstad - Hárstták kommune 5,5 7,4 3,6
Holmestrand kommune 2,7
Horten kommune 5,2 6,2 4,3
Kongsberg kommune 5,4
Kristiansund kommune 11,6 16,2 7,6
Levanger kommune 4,2
Lier kommune 5,3
Lillehammer kommune 2,4
Lindesnes kommune 3,8
Narvik kommune 4,5
Nes kommune 7,1 10,3 4,1
Nittedal kommune 5,1 7,2 2,9
Rana kommune 4,8 5,1 4,4
Sola kommune 2,9
Stange kommune 7,0 8,9 4,7
Steinkjer kommune 8,0 9,8 6,0
Stjørdal kommune 6,8 8,6 5,2
Sunnfjord kommune 3,2
Ås kommune 4,7 4,6 4,7
Regning, fritatt
Alta kommune 7,5 10,6 4,5
Alver kommune 5,2 4,6 5,9
Askøy kommune 4,3 3,5 5,1
Bjørnafjorden kommune 2,9
Eidsvoll kommune 6,2 5,6 6,9
Elverum kommune 3,8
Færder kommune 6,5 8,2 4,5
Grimstad kommune 5,1 5,8 4,2
Harstad - Hárstták kommune 5,5 6,8 4,2
Holmestrand kommune 2,7
Horten kommune 4,6 5,6 3,7
Kongsberg kommune 3,1
Kristiansund kommune 10,6 11,8 9,6
Levanger kommune 4,2
Lier kommune 3,8
Lillehammer kommune 2,4
Lindesnes kommune 3,4
Narvik kommune 4,5
Nes kommune 7,1 9,6 4,8
Nittedal kommune 2,6
Rana kommune 3,2
Sola kommune 2,1
Stange kommune 6,1
Steinkjer kommune 8,4 9,2 7,5
Stjørdal kommune 4,2 5,3 3,2
Sunnfjord kommune 3,8
Ås kommune 3,2
Engelsk, ikke deltatt
Alta kommune 1,5 2,3 0,7
Alver kommune 2,6 2,5 2,7
Askøy kommune 2,2 2,2 2,1
Bjørnafjorden kommune 1,3
Eidsvoll kommune 2,0 2,8 1,1
Elverum kommune
Færder kommune 2,2 2,1 2,3
Grimstad kommune 2,4 3,9 0,7
Harstad - Hárstták kommune 1,5 0,6 2,4
Holmestrand kommune 0,3
Horten kommune 3,4 4,3 2,5
Kongsberg kommune 0,3
Kristiansund kommune 1,4 2,2 0,6
Levanger kommune 2,1
Lier kommune 0,6
Lillehammer kommune 0,7
Lindesnes kommune 0,3
Narvik kommune 1,7
Nes kommune 1,1 1,5 0,7
Nittedal kommune 0,3
Rana kommune 3,8
Sola kommune
Stange kommune 1,3
Steinkjer kommune 1,7 2,0 1,5
Stjørdal kommune 1,6 2,6 0,6
Sunnfjord kommune 1,9
Ås kommune 1,8 2,3 1,4
Lesing, ikke deltatt
Alta kommune 0,8
Alver kommune 1,7 2,5 0,5
Askøy kommune 1,7 1,3 2,1
Bjørnafjorden kommune 1,6
Eidsvoll kommune 2,8 3,4 2,3
Elverum kommune 0,4
Færder kommune 1,3 1,0 1,7
Grimstad kommune 2,0 2,6 1,4
Harstad - Hárstták kommune 0,9 0,6 1,2
Holmestrand kommune 1,0 1,3 0,7
Horten kommune 3,7 4,9 2,5
Kongsberg kommune
Kristiansund kommune 1,4 2,2 0,6
Levanger kommune 3,8
Lier kommune 0,6
Lillehammer kommune 1,0
Lindesnes kommune 0,7
Narvik kommune 2,1
Nes kommune 0,4
Nittedal kommune 0,8 1,1 0,6
Rana kommune 1,3
Sola kommune
Stange kommune 0,4
Steinkjer kommune 1,7 2,0 1,5
Stjørdal kommune 2,6 3,3 1,9
Sunnfjord kommune 1,0
Ås kommune 2,9 3,8 2,0
Regning, ikke deltatt
Alta kommune 3,0 5,3 0,7
Alver kommune 1,2 1,3 1,1
Askøy kommune 1,5 1,8 1,3
Bjørnafjorden kommune 1,0
Eidsvoll kommune 1,1 1,7 0,6
Elverum kommune 0,8
Færder kommune 0,3
Grimstad kommune 2,0 2,6 1,4
Harstad - Hárstták kommune 0,9
Holmestrand kommune 1,4
Horten kommune 2,5 4,3 0,6
Kongsberg kommune 0,3
Kristiansund kommune 1,7 2,9 0,6
Levanger kommune 5,5
Lier kommune 0,6
Lillehammer kommune 0,3
Lindesnes kommune 0,7
Narvik kommune 2,5
Nes kommune 0,7 0,7 0,7
Nittedal kommune 0,3
Rana kommune 1,3
Sola kommune 1,1
Stange kommune 2,2
Steinkjer kommune 1,7 2,6 0,7
Stjørdal kommune 3,6 3,9 3,2
Sunnfjord kommune 2,2
Ås kommune 0,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no