Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 3811
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Borgheim ungdomsskole 4,8
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole 0,0
Labakken skole
Lindhøy skole 15,2
Oserød skole 7,8
Steinerskolen i Vestfold (privat) 0,0
Teie skole 7,9
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole 0,0
Vestskogen skole
Lesing, fritatt
Borgheim ungdomsskole 4,1 11,6
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole 15,2
Oserød skole 7,7
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole 9,2
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole 0,0
Vestskogen skole
Regning, fritatt
Borgheim ungdomsskole 3,4 9,9
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole 15,2
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole 6,6
Teigar ungdomsskole 4,4
Tjøme ungdomsskole
Torød skole 0,0
Vestskogen skole
Engelsk, ikke deltatt
Borgheim ungdomsskole 4,1
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole 0,0
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole 4,7
Steinerskolen i Vestfold (privat) 4,0
Teie skole 2,6
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole
Vestskogen skole
Lesing, ikke deltatt
Borgheim ungdomsskole 4,1 3,9
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole 3,1
Steinerskolen i Vestfold (privat) 8,0
Teie skole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole
Vestskogen skole
Regning, ikke deltatt
Borgheim ungdomsskole 2,0 2,8
Brattås skole
Føynland skole
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole 4,4
Tjøme ungdomsskole
Torød skole
Vestskogen skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no