Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 3811
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Færder kommune 5,4 7,6 3,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 5,9 7,3 4,4
Lesing, fritatt
Færder kommune 5,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 6,1 7,5 4,6
Regning, fritatt
Færder kommune 4,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 5,2 6,0 4,2
Engelsk, ikke deltatt
Færder kommune 0,9 1,2 0,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1,2 1,5 1,0
Lesing, ikke deltatt
Færder kommune 0,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1,1 1,3 0,8
Regning, ikke deltatt
Færder kommune 0,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1,1 1,3 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no