Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 3811
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Borgheim ungdomsskole
Brattås skole
Føynland skole 0,0 0,0 0,0
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0 0,0 0,0
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole
Vestskogen skole 19,5
Lesing, fritatt
Borgheim ungdomsskole
Brattås skole
Føynland skole 0,0 0,0 0,0
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0 0,0 0,0
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole
Vestskogen skole 17,1
Regning, fritatt
Borgheim ungdomsskole
Brattås skole
Føynland skole 0,0 0,0 0,0
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0 0,0 0,0
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole
Vestskogen skole 12,2
Engelsk, ikke deltatt
Borgheim ungdomsskole
Brattås skole
Føynland skole 0,0 0,0 0,0
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0 0,0 0,0
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole
Vestskogen skole
Lesing, ikke deltatt
Borgheim ungdomsskole
Brattås skole
Føynland skole 1,9 3,7 0,0
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0 0,0 0,0
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole
Vestskogen skole
Regning, ikke deltatt
Borgheim ungdomsskole
Brattås skole
Føynland skole 0,0 0,0 0,0
Herstad skole
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0 0,0 0,0
Oserød skole
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole
Vestskogen skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no