Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 3811
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Borgheim ungdomsskole
Brattås skole
Føynland skole 0,0
Herstad skole 0,0 0,0 0,0
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0
Oserød skole 0,0
Steinerskolen i Vestfold (privat) 0,0 0,0 0,0
Teie skole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole 0,0
Vestskogen skole 13,2
Lesing, fritatt
Borgheim ungdomsskole
Brattås skole
Føynland skole 0,0
Herstad skole 0,0 0,0 0,0
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0
Oserød skole 0,0
Steinerskolen i Vestfold (privat) 0,0 0,0 0,0
Teie skole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole 0,0
Vestskogen skole 13,2
Regning, fritatt
Borgheim ungdomsskole
Brattås skole
Føynland skole 0,0
Herstad skole 0,0 0,0 0,0
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0 0,0 0,0
Oserød skole 0,0
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole 0,0
Vestskogen skole 13,2
Engelsk, ikke deltatt
Borgheim ungdomsskole
Brattås skole
Føynland skole 0,0
Herstad skole 0,0 0,0 0,0
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0
Oserød skole 0,0
Steinerskolen i Vestfold (privat) 0,0 0,0 0,0
Teie skole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole 0,0
Vestskogen skole 0,0
Lesing, ikke deltatt
Borgheim ungdomsskole
Brattås skole
Føynland skole 0,0
Herstad skole 0,0 0,0 0,0
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0
Oserød skole 0,0
Steinerskolen i Vestfold (privat) 0,0 0,0 0,0
Teie skole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole 0,0
Vestskogen skole 0,0
Regning, ikke deltatt
Borgheim ungdomsskole
Brattås skole
Føynland skole 0,0
Herstad skole 5,6 5,9 5,3
Labakken skole
Lindhøy skole 0,0 0,0 0,0
Oserød skole 0,0
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Teie skole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød skole 12,5
Vestskogen skole 2,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no