Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 0729
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt
Færder kommune 4,1
Vestfold fylke 4,0 4,5 5,0 6,1 5,5
Nasjonalt 4,6 4,4 4,9 5,5 5,7
Lesing, fritatt
Færder kommune 3,6
Vestfold fylke 3,3 4,2 4,7 5,9 5,4
Nasjonalt 5,0 4,9 4,9 5,5 5,9
Regning, fritatt
Færder kommune 3,0
Vestfold fylke 2,8 3,5 4,3 5,4 4,2
Nasjonalt 3,9 3,7 4,1 4,7 5,0
Engelsk, ikke deltatt
Færder kommune 0,9
Vestfold fylke 1,0 1,1 1,3 0,6 0,6
Nasjonalt 1,6 2,0 1,7 1,5 1,4
Lesing, ikke deltatt
Færder kommune 0,3
Vestfold fylke 3,2 2,3 1,1 0,4 0,5
Nasjonalt 2,5 3,0 1,5 1,3 1,2
Regning, ikke deltatt
Færder kommune 0,3
Vestfold fylke 0,8 1,3 1,3 0,2 0,6
Nasjonalt 1,6 1,9 1,6 1,3 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no