Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Etne kommune
Kommunenr 4611
Alle grunnskoler med adresse i Etne kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Lesing, fritatt 0,0 0,0
Regning, fritatt
Engelsk, ikke deltatt
Lesing, ikke deltatt 3,9 0,0
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no