Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 3035
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Eidsvoll kommune 0,0
Viken fylke
Nasjonalt 6,6 5,7
Lesing, fritatt
Eidsvoll kommune 0,0 0,0
Viken fylke
Nasjonalt 8,5 5,9 5,9
Regning, fritatt
Eidsvoll kommune 0,0
Viken fylke
Nasjonalt 6,4 5,4 4,9
Engelsk, ikke deltatt
Eidsvoll kommune
Viken fylke
Nasjonalt 4,1 2,0
Lesing, ikke deltatt
Eidsvoll kommune
Viken fylke
Nasjonalt 3,4 2,1 2,7
Regning, ikke deltatt
Eidsvoll kommune
Viken fylke
Nasjonalt 2,7 2,1 2,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no