Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 3035
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 10,2
Lesing, fritatt 13,9 4,4 10,0
Regning, fritatt 10,2 8,0
Engelsk, ikke deltatt 3,7
Lesing, ikke deltatt 1,6 1,3 0,7
Regning, ikke deltatt 1,6 2,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no