Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 0237
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Eidsvoll kommune 8,4 4,2
Akershus fylke 4,2 1,8
Nasjonalt 5,7 3,6
Lesing, fritatt
Eidsvoll kommune 11,1 5,2 8,2
Akershus fylke 4,4 2,0 2,2
Nasjonalt 5,9 3,5 3,9
Regning, fritatt
Eidsvoll kommune 8,7 4,2 6,9
Akershus fylke 3,7 1,7 2,1
Nasjonalt 5,0 3,3 3,7
Engelsk, ikke deltatt
Eidsvoll kommune 3,3 1,4
Akershus fylke 1,5 1,1
Nasjonalt 1,4 1,4
Lesing, ikke deltatt
Eidsvoll kommune 1,5 1,0 0,7
Akershus fylke 1,2 1,1 1,3
Nasjonalt 1,2 1,1 1,6
Regning, ikke deltatt
Eidsvoll kommune 1,8 2,4 2,7
Akershus fylke 1,1 1,1 1,5
Nasjonalt 1,1 1,2 1,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no