Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Damsgård skole
Herman Grans Vei 2
5162 LAKSEVÅG
Org.nr 974738392
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Damsgård skole 12,5
Bergen kommune 5,1
Hordaland fylke 6,0
Nasjonalt 5,9 7,3 4,4
Lesing, fritatt
Damsgård skole 12,5
Bergen kommune 5,1
Hordaland fylke 6,0 7,6 4,4
Nasjonalt 6,0 7,4 4,5
Regning, fritatt
Damsgård skole 12,5
Bergen kommune 4,3
Hordaland fylke 5,1
Nasjonalt 5,1 6,0 4,2
Engelsk, ikke deltatt
Damsgård skole
Bergen kommune 0,5
Hordaland fylke 0,8
Nasjonalt 1,2 1,4 0,9
Lesing, ikke deltatt
Damsgård skole
Bergen kommune 0,4
Hordaland fylke 0,6 0,5 0,7
Nasjonalt 1,0 1,3 0,8
Regning, ikke deltatt
Damsgård skole
Bergen kommune 0,5
Hordaland fylke 0,7
Nasjonalt 1,1 1,2 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no