Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bud barne- og ungdomsskule
6430 BUD
Org.nr 975283488
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fræna kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Bud barne- og ungdomsskule
Fræna kommune 9,7 10,8 8,5
Møre og Romsdal fylke 7,4
Nasjonalt 5,7 7,0 4,4
Lesing, fritatt
Bud barne- og ungdomsskule
Fræna kommune 9,7 10,8 8,5
Møre og Romsdal fylke 7,5
Nasjonalt 5,9 7,3 4,4
Regning, fritatt
Bud barne- og ungdomsskule 0,0 0,0 0,0
Fræna kommune 7,3
Møre og Romsdal fylke
Nasjonalt 5,0 5,8 4,1
Engelsk, ikke deltatt
Bud barne- og ungdomsskule
Fræna kommune 0,8
Møre og Romsdal fylke
Nasjonalt 1,3 1,6 1,0
Lesing, ikke deltatt
Bud barne- og ungdomsskule
Fræna kommune
Møre og Romsdal fylke 0,6
Nasjonalt 1,1 1,3 0,8
Regning, ikke deltatt
Bud barne- og ungdomsskule 0,0 0,0 0,0
Fræna kommune
Møre og Romsdal fylke
Nasjonalt 1,1 1,2 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no