Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole
Bryn Skolevei 7
1348 RYKKINN
Org.nr 974552043
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole 9,7 9,2 0,0 0,0
Bærum kommune 3,2 1,6 1,9 1,6
Viken fylke
Nasjonalt 4,4 4,9 5,4 5,7 5,9
Lesing, fritatt
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole 9,7 9,2 0,0 0,0
Bærum kommune 3,4 1,8
Viken fylke
Nasjonalt 4,9 4,9 5,4 5,9 6,0
Regning, fritatt
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole 11,3 9,2 0,0 0,0 7,4
Bærum kommune 1,5 1,7
Viken fylke
Nasjonalt 3,7 4,1 4,7 5,0 5,1
Engelsk, ikke deltatt
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole 1,6 1,5 3,3 1,9
Bærum kommune 0,9 1,0 1,1 1,4
Viken fylke
Nasjonalt 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2
Lesing, ikke deltatt
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole 1,6 1,5 1,7 0,0
Bærum kommune 0,4 1,0
Viken fylke
Nasjonalt 2,9 1,4 1,2 1,1 1,0
Regning, ikke deltatt
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole 3,2 0,0 3,3 1,9
Bærum kommune 0,9 0,8
Viken fylke
Nasjonalt 1,8 1,5 1,2 1,1 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no