Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Brønnøy kommune
Kommunenr 1813
Alle grunnskoler med adresse i Brønnøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 0,0 0,0 6,1 6,4
Lesing, fritatt 5,9 5,6
Regning, fritatt 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt 10,1 7,1 2,4 0,8
Lesing, ikke deltatt 1,2 0,8
Regning, ikke deltatt 6,7 7,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no